filipino math


Welcome Filipino. Gawin mo din enjoy paggawa ng matematika? ikaw ay sa pag-ibig sa pures o ang inilapat? marahil ka could iminumungkahi sa akin ang ilang paksa sa pagsulat, ngunit sabihin sa akin kung sa ingles ay OK.
Ito ay isang ehersisyo para sa awtomatikong traductor, dahil ako ay nais magsulat sa bawat wika sa mundo.
Subalit isaalang-alang lamang sa kalakha’y pures matematika.
Advertisements

Leave a comment

Filed under math

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s